Galerie M. Jas - Le Webshop

Gasthuys Breda, Boschstraat, 1744

145 EUR
Mooie antieke kopergravure van het Gasthuys ( momenteel Stedelijk Museum Breda )  aan de Boschstraat in Breda.
Beeldmaat is 18 x 26 cm.
Afkomstig uit : "De Beschrijving der Stadt en Lande van Breda" uitgegeven door van Goor in 1744.

Op deze plek buiten de oostelijke stadspoort lag oorspronkelijk een gasthuis. Het gasthuis diende voor onderdak en verzorging van arme vreemdelingen en zieken, later ook voor krankzinnigen en bejaarden. Later werd aan het Gasthuis een Oudemannenhuis toegevoegd. Het Oudemannenhuis werd in 1643 verbouwd door de steenhouwer Laurens Drijfhout. Het pand kreeg een classicistische voorgevel. Boven de toegangspoort staan twee beelden van oude mannen.

De oude mannen die werden opgenomen, waren bij voorkeur burger van Breda en van onbesproken gedrag. Het Oudemannenhuis was geen verpleeginrichting. De mannen verrichten zelf alle huishoudelijke taken en hielpen elkaar daarbij. Een aantal regels die ze hadden in de negentiende eeuw, komen nu vreemd op ons over. Zo moesten ze met zijn vieren uit een bord eten en mochten ze niet de straat opgaan op klompen omdat dit het aanzien van het huis aantastte.